2000 bitar

Vid 2000 bitar händer något. Det är här de flesta pusselmattor når sin maxkapacitet och pusslaren går från glad amatör till proffs. Välkommen till nästa division!