GDPR Privacy Policy

Vår Integritetspolicy uppdaterades senast den 24 januari 2024.

Denna Integritetspolicy beskriver våra policys och procedurer för insamling, användning och avslöjande av din information när du använder Tjänsten och informerar dig om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du insamlingen och användningen av information i enlighet med denna Integritetspolicy. Denna Integritetspolicy skapades av TermsFeed GDPR Integritetspolicymall.

Tolkning och Definitioner

Tolkning

Ord vars initialbokstav är versaler har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de framträder i singular eller plural.

Definitioner

För syftet med denna Integritetspolicy:

"Konto" avser ett unikt konto skapat för dig för att få tillgång till vår Tjänst eller delar av vår Tjänst.

"Företaget" (refererat till som "Företaget", "Vi", "Oss" eller "Vår" i detta Avtal) hänvisar till Speltrollet AB.

För GDPR:s syfte är Företaget Datakontrollanten.

"Land" avser Sverige.

"Cookies" är små filer som placeras på din dator, mobilenhet eller annan enhet av en webbplats, innehållande detaljer om din surfhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.

"Datakontrollant", för syftet med GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen), hänvisar till Företaget som den juridiska personen som ensam eller tillsammans med andra bestämmer syftena och medlen för behandlingen av Personuppgifter.

"Enhet" avser varje enhet som kan få tillgång till Tjänsten såsom en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

"Personuppgifter" är all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar individ.

För syftet med GDPR betyder Personuppgifter all information relaterad till dig såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten.

"Tjänsten" avser Webbplatsen.

"Tjänsteleverantör" avser varje naturlig eller juridisk person som behandlar data på uppdrag av Företaget. Det hänvisar till tredjepartsföretag eller individer anställda av Företaget för att underlätta Tjänsten, för att tillhandahålla Tjänsten på uppdrag av Företaget, för att utföra tjänster relaterade till Tjänsten eller för att assistera Företaget i att analysera hur Tjänsten används. För GDPR:s syfte betraktas Tjänsteleverantörer som Dataprocessorer.

"Användningsdata" avser data som samlas in automatiskt, antingen genererat av användningen av Tjänsten eller från själva Tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten av ett sidbesök).

"Webbplatsen" avser Speltrollet, tillgänglig från https://speltrollet.se

"Du" betyder den individ som får tillgång till eller använder Tjänsten, eller företaget, eller annan juridisk enhet som en sådan individ får tillgång till eller använder Tjänsten för, om tillämpligt.

Enligt GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen) kan du refereras till som Datasubjektet eller som Användaren eftersom du är den individ som använder Tjänsten.

Insamling och Användning av Dina Personuppgifter

Typer av Data som samlas in

Personuppgifter

Medan vi använder vår Tjänst kan vi be dig att tillhandahålla oss med vissa personligen identifierbara informationer som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligen identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

E-postadress

Förnamn och efternamn

Telefonnummer

Adress, stat, provins, postnummer, stad

Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt vid användning av Tjänsten.

Användningsdata kan inkludera information såsom Din Enhetens Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår Tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

När du får tillgång till Tjänsten via eller genom en mobil enhet kan vi automatiskt samla in viss information, inklusive, men inte begränsat till, typen av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen till din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, typen av mobil internetwebbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar varje gång du besöker vår Tjänst eller när du får tillgång till Tjänsten via eller genom en mobil enhet.

Spårningstekniker och Cookies

Vi använder Cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår Tjänst och lagra viss information. Spårningstekniker som används är fyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår Tjänst. De tekniker vi använder kan inkludera:

Cookies eller webbläsar-Cookies. En cookie är en liten fil placerad på din Enhet.