Vi på Speltrollet är måna om att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och har därför beskrivit det i vår Integritetspolicy som du hittar nedan.  

Dina personuppgifter hittar du på ditt medlemskonto. Här kan du själv ändra lösenord. Information som telefonnummer, mailadress och postadress kan ändras via vår kundtjänst eller när en ny order skapas. 

Har du inte ett medlemskonto, eller behöver ändra särskilda personuppgifter i ditt medlemskonto kan du skapa ett nytt eller ändra befintliga uppgifter här

Vill du få tillgång till ett utdrag över de personuppgifter vi har sparade för dig, använd formuläret för Begäran om insyn. Fyll i formuläret och maila till hej@speltrollet.se   

Vi sparar din förfrågan samt relaterad korrespondens och handlingar i 12 månader från det datum vi beviljade din förfrågan. 

Informationen kommer endast att användas om det blir nödvändigt att visa att vi fullgjort din förfrågan vid eventuell revision eller tillsyn.

 

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur Speltrollet behandlar dina personuppgifter, så att du ska känna dig trygg när du lämnar dessa till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter, samt dina rättigheter. 

Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners i samband med ett erbjudande). Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy får du gärna kontakta oss här.

Vi kan komma att samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, beställer våra produkter, registrerar ett konto (blir medlem), returnerar produkter eller kontaktar vår kundtjänst.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

 • Namn
 • Användarnamn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Betalsätt
 • Betalningshistorik
 • Övriga uppgifter om ditt köp, t.ex. ordernummer och produktspecifikation
 • Kundnummer
 • Köphistorik
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som medlemmen använder och dess inställningar, t.ex. språkinställning
 • IP-adress
 • Ärenderelaterad korrespondens

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp kan vi också samla in personuppgifter från andra källor. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och från vilken källa vi har hämtat uppgifterna ser du nedan.

Klarna - Din folkbokföringsadress

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter. I tabellen nedan förtydligar vi hur länge dina uppgifter sparas.

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna administrera din beställning

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi levererar din produkt eller tjänst (inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans).
 • Vi skickar den information som behövs till vår leverantör för att kunna leverera din produkt eller tjänst.
 • Vi kontrollerar din adress mot externa källor, t.ex. Klarna eller liknande.
 • Vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av ett reklamations- och garantiärenden som rör ditt köp.

Så här länge sparar vi dina uppgifter: 10 år

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna marknadsföra oss och våra produkter och tjänster

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi visar relevanta produktrekommendationer eller liknande åtgärder.
 • Vi förenklar din användning av våra tjänster, t.ex. genom att spara dina shoppinglistor/önskelistor eller ditt valda betalsätt för göra dina framtida köp smidigare eller påminna dig om kvarglömda/övergivna varukorgar.
 • Vi skickar erbjudanden från samarbetspartners.
 • Vi genomför generella kampanjer eller skickar generella erbjudanden.

Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår direktmarknadsföring. Kom ihåg att om du inte vill invända mot vår marknadsföring helt och hållet så kan du alltid välja i vilken kanal som du vill ta emot vår marknadsföring.

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter till andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra leveranser, serviceärenden, betallösningar, IT-system eller lagring av personuppgifter (molntjänster). Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

 • Transportföretag som Postnord, Best Transport, BudBee, Airmee eller PEX.
 • Leverantörer som Exertis för leveranser
 • Myndigheter som Skatteverket eller Polismyndigheten.

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas. Om du har ett användarkonto hos oss har du möjlighet att själv gå in och se dina uppgifter, se dina kvitton och orderhistorik. Observera dock att kontot är personligt och kan ej överlåtas till någon annan. 

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post.

Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom vid kreditansökningar).

Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.